Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

littlenastything
littlenastything
5297 467f 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viabloodymonk bloodymonk
littlenastything
littlenastything
6758 9b58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabookart bookart
littlenastything
littlenastything
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
Nie wiedziałam, że tęsknota może taka być. Może boleć. Może sprawiać, że nie chcesz niczego innego, oprócz tej właśnie osoby. Może zabijać Cię od środka. Może sprawiać, że nie chcesz już nawet żyć. Nie bez tej osoby. Nie bez jej ruchów. Nie bez uśmiechu. Więc jeżeli tęsknota to robi, to jak funkcjonować dalej? Czy właśnie tak będzie do końca życia? 
— dziś jest 453 dzień bez Ciebie...
Reposted fromniskowo niskowo viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid vianoicoztego noicoztego

August 22 2019

littlenastything
Nie wiedziałam, że tęsknota może taka być. Może boleć. Może sprawiać, że nie chcesz niczego innego, oprócz tej właśnie osoby. Może zabijać Cię od środka. Może sprawiać, że nie chcesz już nawet żyć. Nie bez tej osoby. Nie bez jej ruchów. Nie bez uśmiechu. Więc jeżeli tęsknota to robi, to jak funkcjonować dalej? Czy właśnie tak będzie do końca życia? 
— dziś jest 453 dzień bez Ciebie...
Reposted fromniskowo niskowo viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything

July 24 2019

littlenastything

June 16 2019

littlenastything

May 27 2019

1570 31aa 500
littlenastything
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
littlenastything
littlenastything
6129 ec4e 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
littlenastything
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viabloodymonk bloodymonk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl