Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

littlenastything

February 06 2020

littlenastything
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

December 27 2019

littlenastything
9450 175d 500
Reposted fromsavatage savatage viabloodymonk bloodymonk

December 17 2019

littlenastything
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatwice twice
littlenastything
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm vianoicoztego noicoztego

December 01 2019

littlenastything

October 16 2019

littlenastything
6287 b33a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
6290 e073 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
5552 97c7 500
Reposted frommsofall msofall viakoloryzacja koloryzacja

August 25 2019

littlenastything
littlenastything
5297 467f 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viabloodymonk bloodymonk
littlenastything
littlenastything
6758 9b58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabookart bookart
littlenastything
littlenastything
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
Nie wiedziałam, że tęsknota może taka być. Może boleć. Może sprawiać, że nie chcesz niczego innego, oprócz tej właśnie osoby. Może zabijać Cię od środka. Może sprawiać, że nie chcesz już nawet żyć. Nie bez tej osoby. Nie bez jej ruchów. Nie bez uśmiechu. Więc jeżeli tęsknota to robi, to jak funkcjonować dalej? Czy właśnie tak będzie do końca życia? 
— dziś jest 453 dzień bez Ciebie...
Reposted fromniskowo niskowo viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid vianoicoztego noicoztego

August 22 2019

littlenastything
Nie wiedziałam, że tęsknota może taka być. Może boleć. Może sprawiać, że nie chcesz niczego innego, oprócz tej właśnie osoby. Może zabijać Cię od środka. Może sprawiać, że nie chcesz już nawet żyć. Nie bez tej osoby. Nie bez jej ruchów. Nie bez uśmiechu. Więc jeżeli tęsknota to robi, to jak funkcjonować dalej? Czy właśnie tak będzie do końca życia? 
— dziś jest 453 dzień bez Ciebie...
Reposted fromniskowo niskowo viajointskurwysyn jointskurwysyn
littlenastything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl